Institutet på Konsthallen Malmö #8 ”I am not here, it is not me speaking.”

Den 8/2 mellan 15:00 – 16.00 Performance/konsert: Sigurd der Kreuzritter

En musikalisk improvisation utifrån Institutets föreställning Sigurd der Kreuzritter (2013).

Efter Toleranshuvan Reloaded, iscensätter Institutet en exorcism. Sigurd är ett förkroppsligande av vanmakten du dagligen efter förmåga försöker dölja. Han vet att du ljuger för dig själv och har kommit för att påminna om att endast våld förändrar världen.

Sigurd är en fiktiv gestalt, men en real lösning på en inre paradox. När vantrivseln i kulturen får ett utlopp, sker det i form av en iscensättning. Vi ser det hos school-shooters och vi såg det hos Anders Behring Breivik. En ensam hämnare tar mytologisk gestalt och inkarnerar en mycket specifik inre paradox; det liberala subjektets hemliga formel.

Välkommen till normalitetens monstrarium, den slutgiltiga destinationen för MS Entreprenörskap.

medverkande: Martin Krall, Anders Carlsson, Erica Li Lundqvist, Andreas Catjar.

Konserten varar i ca 40 min.

Konsert börjar kl 15.00 Detta blir åttonde delen av Institutets medverkan på utställningen THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015 på Malmö Konsthall

8/2 15.00 – 16.00 Performance/Concert: Sigurd der Kreuzritter
A musical improvisation out from Institutet performance Sigurd der Kreuzritter (2013).
Sigurd is an embodiment of the powerlessness you daily try to conceal. He knows you are lying to you yourself and has arrived to remind you that only violence change the world.
Welcome to the Monstrarium of Normality, the final destination of MS Entrepreneurship.

Perfomers: Martin Krall, Anders Carlsson, Erica Li Lundqvist, Andreas Catjar.

The show starts at 15.00

Malmö Konsthall is open between 11.00-17.00

The concerts starts at 15.00 and lasts approximately for one hour. This is the eight part of Institutets involvement with the exhibition  THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015 at Malmö Konsthall.