Institutet på Malmö konsthall #10: ”Art as exorcism: a therapeutic remedy via negativa”

Den 25/2  klockan 19 så håller Institutet i en performance lecture som ingår i utställningen The Alien Within – A living laboratory of Western society

Som avslutning på den programserie som Institutet har genomfört inom ramen för The Alien Within – A living laboratory of Western society vill de med detta samtal skapa utrymme för (själv-)reflektion. Samtalet kommer att belysa perspektiv såsom mottagande, konstnärlig och samhällelig relevans, sammandrabbningen mellan teater och bildkonst. Medverkande: Erica Li Lundqvist (fil. dr i islamologi), Anders Carlsson (konstnärlig ledare, Institutet) och Ervik Cejvan (doktorand i religionsfilosofi).

Föreläsningen börjar kl 19.00 Detta blir tioende och den avslutande delen av Institutets medverkan på utställningen THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015 på Malmö Konsthall

25.02.15, Auditorium, 7 p.m.

Institutet #10: “Art as exorcism: a therapeutic remedy via negativa” (in Swedish)

A performance lecture part of The Alien Within – A living laboratory of Western society

In view of the closure of the series of events staged by Institutet in the framework of The Alien Within – A living laboratory of Western society, this lecture/talk aims at defining a space for (self-)reflection questioned from a number of perspectives such as reception, artistic and social relevance, moments of encounter between theatre and visual art. Contributors: Erica Li Lundqvist (PhD in Islamology), Anders Carlsson (artistic director, Institutet) and Ervik Cejvan(PhD Candidate in Philosophy of Religion).

The lecture starts at 19. This is the tenth and last part of  Institutets involvement with the exhibition  THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015 at Malmö Konsthall.