Nu är vi äntligen tillbaka i Vitsaniemi !

Institutet har valt att arbeta hemifrån och i tillfälliga lokaler under våren eftersom att vi delar  lokaler i Vitsaniemi gamla skola med byaföreningen där många är äldre och tillhör riskgrupp för covid -19. Vi kommer fortfarande att arbeta på distans i vissa projekt under året, men startar nu upp försiktigt och smittsäkert  i Vitsaniemi med förproduktionen av det spännande projektet ”Bikt” i samarbete med författaren och poeten David Väyrynen. ”Bikt” produceras av Institutet , Luleå Biennalen och Galleri Syster med premiär i december 2020.