Residens i Vitsaniemi 2022

OPEN CALL:

Återstart Vitsaniemi /  

Koreografer, dansare, musiker, trollkarlar, poeter, skådespelare och fria teatergrupper etc! Vi vill erbjuda er en möjlighet att utveckla era konstnärskap eller arbeta på ett projekt så att vi, tillsammans, ska kunna hitta tillbaka till ett nytt och livskraftigt konstliv när denna prövande tid till slut är över.

I samarbete med Vitsaniemi Byaföreningen bjuder Institutet in konstnärer boende i Norrbotten att under en månads tid bo och arbeta i Institutets och Byaföreningens lokaler. 

Du får tillgång till Institutets lokaler (ett scenrum med verkstad), teknik, teknisk support samt ett stipendium á 20.000 SEK. Utöver detta erbjuds även resor och ett bekvämt boende vid Torneälvens strand samt material bidrag.

Residenset äger rum under våren/sommaren/hösten 2022.

Du kan ansöka ensam eller i grupp (max 3 personer). Grupper betraktas som en sökande och får samma arvode som enskilda sökande.

I din ansökan ber vi dig att kort beskriva ditt konstnärskap samt presentera syftet med din vistelse. Ansökan får ej överskrida 1 A4 (exkl. bilagor: bilder, ljud- eller videofiler). Ansökan ska vara formaterad i PDF-format och skall vara oss tillhanda senast den 20 april, klockan 00:00.

Om din ansökan innehåller bilder ber vi dig att lägga dessa på en ny sida i din PDF-fil. Samma gäller länkar till ljud, video eller övriga format.

maila din ansökan till:

residens@institutet.eu

Residenset genomförs med stöd av Kulturrådet