Houellebecq!

houellebecq

INSTITUTET (SE), SIRIUS TEATERN (FI), TEATERHÖGSKOLAN I HELSINGFORS (FI)
Fritt efter myten, mannen, fenomenet, författaren, provokatören Michel Houellebecq.

Familjens och den romantiska kärlekens slutgiltiga haveri. Vi befinner oss efter kortslutningen av konsumtionssamhällets libidinala ekonomi på en öde plats där kärlekens gymnastik endast låter sig imiteras. Eller? Kan något nytt växa här? Finns det bortom illusionerna som hållit oss gisslan en ny uppriktighet, en ny värdighet?

Med utgångspunkt från den lika aktuelle som kontroversielle franske författaren Michel Houellebecq skapas en experimentell teaterföreställning undersöker författarens kritik av det moderna livets villkor, med avseende på t.ex. sexualisering, feministisk emancipation, politisk radikalisering, kris-politik, religiositetens återvändande, nationalismens och fascismens frammarsch, hedonism, konsumtionskultur och en mansroll i kris. Mer precist är vi intresserade av den resignation eller alienation som författarens karaktärer präglas av. Vi är också intresserade av att visa hur den öppet manschauvinistiska retoriken i böckerna i sin satiriska förlängning skapar en feministisk effekt. Houellebecq utforskar det moderna samhället och de livsformer som bio-politik, kommersialism och entreprenörsanda förklarar som möjliga. I boken ”Plattform” behandlar han turism, feminism, kolonialism i en reseskildring där västerlänningar exploaterar ”de andras” absolut sista naturresurs – kropparna – i en storskalig och moraliskt accepterad sexturism. Houllebecqs roman kopplar jämställdhet mellan könen i väst till en förlust av den sexuella relationen. För Houellebecq tycks emancipationen av den västerländska kvinnan ha saboterat förutsättningarna för sexuell laddning mellan könen. Såväl män som kvinnor tycks ha tappat lusten och deras lösning är att med kolonial brutalitet söka vad som gått förlorat i andra kulturer. Man reser till en utopisk plats vars verkan består i att den återetablerar den sexuella skillnaden. Västerländska män reser till Asien för att söka en kvinna som är undergiven och servande, medan västerländska kvinnor reser till Afrika i jakten på en man som är viril och ursprungligt rå. De rasistiska klichérna tycks prägla vår sexualitet, och människornas officiella moral tycks formera sig i försvar mot vad som på ett omedvetet plan redan är faktum.

Detta drastiskt dystopiska perspektiv öppnar möjligheten för att skapa ett collage av texter och bild-fragment ur Houellebecq’s ouvre som för en kritisk diskussion om sexualitet i samtiden. Som ytterligare teoretiskt stöd kommer ensemblen att studera akademiska texter inom området mansforskning för att bättre förstå hur bilder av maskulinitet samspelar med sexualitetens ikonografi såsom den uttrycks i exempelvis reklam och pornografi.

en konsekvent moralist som riktar sin vrede mot de olika sållningsmekanismer som gör vissa till vinnare medan andra förlorar.” Sociologen Roland Paulsen om Houellebecq

“All societies have their points of least resistance, their wounds. Put your finger on the wound, and press down hard”./ M. Houellebecq

På scen: Wilhelm Enckell, Kristofer Gummerus, Tuuli Heinonen, Sannah Nedergård, Paul Holländer och Paul Olin.
Text: Michel Houellebecq, Ilja Lehtinen & Anders Carlsson.
Texten innehåller avsnitt från: Extension de la domaine du lutte (Konkurrens till döds), Platform (Plattform), Possibilité d’une île (Refug) och Mourir (“Att dö” -autobiografisk blogtext)
Regi: Anders Carlsson
Koreografi: Andriana Seecker
Dramaturgi: Ilja Lehtinen
Kompositör: Andreas Catjar
Ljusdesign Freja Forsström och Teodor Wester
Rekvisita: Heli Hyytiä
Kostym: Johanna Ilmarinen, Anne Lehto, Sirpa Luoma, Arja Nuppola, Nina Paakkunainen
Ljudteknik: Heikki Laakso, Janne Björklöf
Mask: Tuija Luukkainen

Spelas: 7 september på STOFF2017  – Stockholm Fringe Festival

Föreställningen hade premiär i december 2016 på Teaterhögskolan i Helsingfors. Den har även spelats på festivalen ItSelf i Warszawa, Polen i juli 2017.