Im Toten Winkel (#4 och #5)

im_toten_winkel

En filosof | en text | en scen | tre försök

Ett flerårigt samarbete mellan Vierte Welt och Institutet

Sedan 2013 arbetar Vierte Welt med programserien ”Im Toten Winkel” (Ur död vinkel) där de bjudit in renommerade tänkare i den europeiska samtiden att arbeta tillsammans med scenkonstnärer enligt formeln: ”en filosof, en text, tre försök”, vilket innebär tre olika format för publika möten. Författare för Toten Winkel #1 var den Parisbaserade filosofen Alain Brossat som utifrån Foucaults tankar om ”plebs” som ett ”folk” utan klassmedvetenhet, men också som en folklore vars obestämbarhet undslipper kapitalets exploatering. I del #2 inbjöds den italienske filosofen och publicisten Maurizio Lazzarato och i del #3 hade den italienske filosofen Giovanni Leghissa skrivit texten och deltog i arbetsprocessen. I februari 2016 påbörjades arbetet med ”Im Toten Winkel #4” där en text av den Berlin-baserade filosofen Boyan Manchev är utgångspunkt.

Serien utvecklas i tre publika steg, den första premiären sker i Berlin april 2016, den andra på teaterfestivalen Impulse Festival i juni och den tredje och avslutande delen i januari 2017.

Medverkande
Skådespelare: Anders Carlsson, Mariel Jana Supka, Marcus Reinhardt, Judith Van der Werft
Rumslig gestaltning: Valentina Primavera, Johannes Maas
Regi: Dirk Cieslak
Dramaturgi: Annett Hardegen
Video: Arne Vogelsang

http://www.viertewelt.de/archiv/reihen/im_toten_winkel.html