THE ALIEN WITHIN – critics pick at ARTFORUM

Posted on Jan 20, 2015 in Blog, News
THE ALIEN WITHIN – critics pick at ARTFORUM

THE ALIEN WITHIN – critics pick at ARTFORUM Teater Institutet is also mentioned: “The Malmö- and Berlin-based theater group Institutet exemplifies this via a series of videos from 2014 shown at the opening titled “Monsters Arrive Because They Are Called For. It Was You Who Called!” and via additional performances in collaboration with the pop […]

BIS ZUM TOD i Malmö framflyttad till 2015 pga renovering av Inkonst efter översvämningen.

Posted on Aug 28, 2014 in Blog, News, Uncategorized
BIS ZUM TOD i Malmö framflyttad till 2015 pga renovering av Inkonst efter översvämningen.

BIS ZUM TOD En satanisk black-metal opera om familjens undergång. En gäst närmar sig det hemsökta huset och den 13-årige sonen väljer mörkret. Med Bis Zum Tod avslutas triptyken om kärnfamiljen. Om Conte d’Amour (2010) beskrev ett nedstigande i den romantiska kärlekens psykotiska källare och We love Africa and Africa loves us (2012) behandlade hur […]

26 – 27 september på galleri Etikett: UNDERGROUND EXCLUSIVE – Den inneboende

Posted on Aug 28, 2014 in Blog, News, Uncategorized
26 – 27 september på galleri Etikett: UNDERGROUND EXCLUSIVE  – Den inneboende

UNDERGROUND EXCLUSIVE – Den inneboende Ett unikt konstnärsmöte som i bunker-miljö undersöker Malmös mentala källare. Live performance, video och musik. Efter några års internationell verksamhet längtar Institutet hem till Malmö och till det lilla och intima formatet. Gruppen föddes 2008 ur ett behov av att överraska och nyfiket upptäcka teaterriten på nytt. Genom en serie […]

SIGURD DER KREUTZRITTER performing at STOFF – Stockholm Fringe Festival the 15th of August.

Posted on Aug 11, 2014 in Blog, News
SIGURD DER KREUTZRITTER performing at STOFF – Stockholm Fringe Festival the 15th of August.

One of Sweden’s most successful/notorious stage exports visits Stoffholm with their uncompromising production of “Sigurd der Kreutzritter”. Institutet has a history of inviting audience to journeys deep into the darkness: Together with the Finnish group Nya Rampen and Markus Öhrn Institutet has previously produced „Conte d’Amour“ (2011) and „We love Africa and Africa loves us“ […]

Woman – response from critics and audience

Posted on Apr 24, 2012 in Blog, Touring News

(Translation: Ervik Cejvan) Björn Gunnarsson, Helsingborgs Dagblad: “The plays of Institutet, with the themes of sexual desire and power, are based on certain theory. The perversion-performance of Institutet attempts to surmount the consuming excess of power between the desiring subject (male) and the desired object (female). (…) At the performance of Woman of Institutet the […]