Institutet på Malmö Konsthall The Alien Within – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015


Som en del av utställningen THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015 kommer Institutet ta över C-salen på Malmö konsthall.

Institutet i C-salen.

C-Salen på Malmö Konsthall är Institutets öppna arbetsutrymme mellan den 13 november 2014 och 1 mars 2015. Besökaren inbjuds att följa en process av förvandlingar och transformationer som håller utställningen levande och oförutsägbar.

Konst som exorcism: en terapeutisk bot via negativa. Då ingen plats existerar som inte är inskriven i makten, och som en utmaning till pseudo-politisk kritik av ett orättfärdigt system, bjuds du in att utforska vad som upprätthåller just detta system.

Du kommer att träda in i symptomets fantasmatiska värld, följa erkännandets väg, och lära dig att härbärgera dina ambivalenser. Inget kommer att vara nytt, du kommer bara att finna det som alltid, redan funnits där och slutligen möter du kanhända det Ting som får dig att röra dig, tala och tänka på sätt som motsäger din dyrbara ambition att skapa en bättre värld inte bara för dig själv, utan också för andra. Non silba sed anthar.

Ett detaljerat program presenteras på Malmö Konsthalls hemsida.

Vernissage torsdagen den 13 november kl. 18-21.

18.30 Diana Baldon välkomnar och introducerar utställningen.

18.45 Invigningsceremoni: Institutet – 1# Monsters arrive because they are called for. It was you who called them!

19.00 Föredrag av konstnären Tania Bruguera

 

As part of the exhibition THE ALIEN WITHIN – A living laboratory of Western society 14.11 – 1.3 2015   Institutet will take over the Hall C at Malmö Konsthall.

Institutet in the Hall C.

Hall C at Malmö Konsthall is Institutets open workspace between the 13th of november 2014 to the 1st of march 2015. The visitor invites to follow a process of changes and transformation that keeps the exhibition alive and unpredictable.

Art as exorcism: a therapeutic remedy via negativa. As there is no territory yet not inscribed in power, and as a challenge to pseudo-political critique of an unjust system, you are invited to explore what sustains that very system.

You are going to enter the phantasmatic world of the symptom, follow a path of acknowledgement, and learn to harbour your ambivalences. Nothing will be new, you will only recognise what was always already there, and, ultimately, you may encounter that Thing which makes you move, talk, think in ways that contradict your precious ambition to create a better world not only for your self, but also for others. Non silba sed anthar.

A detailed schedule is presented on the Malmö Konsthall website.

Opening Thursday November 13, 6-9 p.m.

6.30 p.m. Director Diana Baldon welcomes and introduces the exhibition.

6.45 p.m. Opening ceremony: Institutet – 1# Monsters arrive because they are called for. It was you who called them!

7 p.m. Lecture/Talk by artist Tania Bruguera.