Hur Institutets verksamhet påverkas av covid -19 just nu.

Eftersom att Institutet delar lokalerna i Gamla skolan i Vitsaniemi med byaföreningen och vävgruppen där många är äldre och tillhör riskgruppen för Covid -19 så bedriver vi ingen verksamhet på plats i skolan just nu, utan arbetar hemifrån istället. Vi längtar givetvis till att vi kan komma tillbaka till våra lokaler och arbeta där, men viktigast just nu är att skydda våra äldre vänner som vi älskar så mycket! Snart är vi tillbaka igen PUSS!