Institutet presenterar den nya produktionen Väckelsen på Korpela Land i Kiruna Juli och Augusti 2021.

Väckelsen är det tredje verket Linn Hilda Lamberg och Benjamin Quigley regisserar ihop. Deras samarbeten utgår innehållsmässigt från dilemman eller problematik som de blir varse i olika sammanhang. Utifrån frågeställningar som delas med fler och på olika sätt hanterar förlust och förlösning utforskar de återkommande i sitt arbete människans grundaffekter. Där tidigare verk upprepat utgått från populärvetenskapliga och konsthistoriska bilder utgår arbetet här istället från arken som mytologiskt objekt i ett försök att förstå och relatera till korpelanerna och deras övertygelse. I arbetet med Väckelsen har Lamberg och Quigley närmat sig drömmen om befrielse och kostnaden för denna längtan. De har skapat ett verk som öppnar upp för frågeställningar om vilken form Korpelarörelsens efterväntade ark skulle kunna ta idag. 

 

Mer information och link till biljetter:

https://korpelaland.com/Vackelsen

Projektet Väckelsen har genomförts med stöd av:

Kulturrådet

Region Norrbotten