Välkommen till Institutets festival i vackra Vitsaniemi!

Årets festival presenterar ett urval av samtida scenkonst, film, poesi och musik som alla berör glömskans olika former och uttryck, från minnessjukdomar till bortträngning och den kollektiva hanteringen av delade trauman.

All info, både kring programmet och det av mer praktisk natur, kommer samlas under flikarna nedan och uppdateras allt eftersom.

Vid frågor, hör av dig till institutet.festival@gmail.com

Program

Akter

Biljetter

Boende

Mat