UNDANTAGSTILLSTÅND ELLER SEX FÖRSÖK I GÄSTFRIHETENS KONST – En VIERTE WELT produktion (i samarbete med Institutet)

I en serie om 6 föreställningar med utgångspunkt i den tysk-iraniske författaren Navid Kermani´s reportage från världens konfliktområden utvecklas en praktik som manifesterar en gästfrihetens filosofi. Gästfriheten är en av världens äldsta och mest universellt spridda principer angående förhållandet till “den andre” men vad betyder den idag? Vad skulle den kunna betyda? Hur kan vi