Houellebecq! – premiär 2 december, Teaterhögskolan, Helsingfors

“All societies have their points of least resistance, their wounds. Put your finger on the wound, and press down hard”./ M. Houellebecq

Ett samarbete mellan Sirius Teatern (FI), Institutet (SE) och Teaterhögskolan i Helsingfors (FI).

Med utgångspunkt från den lika aktuelle som kontroversielle franske författaren Michel Houellebecq skapas en experimentell teaterföreställning undersöker författarens kritik av det moderna livets villkor, med avseende på t.ex. sexualisering, feministisk emancipation, politisk radikalisering, kris-politik, religiositetens återvändande, nationalismens och fascismens frammarsch, hedonism, konsumtionskultur och en mansroll i kris. Mer precist är vi intresserade av den resignation eller alienation som författarens karaktärer präglas av. Vi är också intresserade av att visa hur den öppet manschauvinistiska retoriken i böckerna i sin satiriska förlängning skapar en feministisk effekt. Houellebecq utforskar det moderna samhället och de livsformer som bio-politik, kommersialism och entreprenörsanda förklarar som möjliga. I boken ”Plattform” behandlar han turism, feminism, kolonialism i en reseskildring där västerlänningar exploaterar ”de andras” absolut sista naturresurs – kropparna – i en storskalig och moraliskt accepterad sexturism. Houllebecqs roman kopplar jämställdhet mellan könen i väst till en förlust av den sexuella relationen. För Houellebecq tycks emancipationen av den västerländska kvinnan ha saboterat förutsättningarna för sexuell laddning mellan könen. Såväl män som kvinnor tycks ha tappat lusten och deras lösning är att med kolonial brutalitet söka vad som gått förlorat i andra kulturer. Man reser till en utopisk plats vars verkan består i att den återetablerar den sexuella skillnaden. Västerländska män reser till Asien för att söka en kvinna som är undergiven och servande, medan västerländska kvinnor reser till Afrika i jakten på en man som är viril och ursprungligt rå. De rasistiska klichérna tycks prägla vår sexualitet, och människornas officiella moral tycks formera sig i försvar mot vad som på ett omedvetet plan redan är faktum.

Detta drastiskt dystopiska perspektiv öppnar möjligheten för att skapa ett collage av texter och bild-fragment ur Houellebecq’s ouvre som för en kritisk diskussion om sexualitet i samtiden. Som ytterligare teoretiskt stöd kommer ensemblen att studera akademiska texter inom området mansforskning för att bättre förstå hur bilder av maskulinitet samspelar med sexualitetens ikonografi såsom den uttrycks i exempelvis reklam och pornografi.

en konsekvent moralist som riktar sin vrede mot de olika sållningsmekanismer som gör vissa till vinnare medan andra förlorar.” Sociologen Roland Paulsen om Houellebecq

Medverkande
Producent Teaterhögskolan: Maria Kaihovirta
Regi Anders Carlsson
Koreografi/scenografi Andriana Seecker
Kompositör Andreas Catjar
Ljus ljud video: Freja Forsström, Teodor Wester
Skådespelare: Sannah Nedergård, Tuuli Heinonen, Kris Gummerus, Wilhelm Enckell, Paul Olin, Paul Holländer