Institutet är en svensk teatergrupp med en europeisk etablering. Arbetet knyter an till tendenser och kunskaper inom ett transdisciplinärt europeiskt segment av samtida scenkonst, som i hög grad är informerat av en konstnärlig forskning som förbinder akademiska fält med konst-professionella. Utgångspunkten är att rörlighet för konstnärligt arbete skapar nya möten mellan konstnärer och publik, vilket utvecklar konstarten så att dess samhälleliga och publika relevans stärks. Institutets metod generar praktisk kunskap både med avseende på konstnärliga processer och på produktionsmodeller, vilket skapar exempel för utveckling.

Institutets konstnärliga huvudlinje består i att utforska ett moment av förkroppsligande med avseende på scenkonstens samhälleliga/publika relevans och särart. Förkroppsligandet binder det möjligas sfär till det faktiskas och scenen är platsen där virtualitet/potentialitet förhandlas gentemot aktualitet, d.v.s. teaterns bundenhet till ett tidsligt och rumsligt nu. Momentet innebär att fantasi kraschar in i en specifik realitet och synliggör sina hinder.


Anders Carlsson

Artistic Director

anders.carlsson[a]institutet.eu

 


AnnaMia Brolund

Administration and economy

info[a]institutet.eu

 

 


With support from: