I RIKETS TJÄNST – PROLOG

En text/ljud-komposition vid och om sjön Armasjärvi.

En sträng oktobernatt, 1940, drunknade fyrtiosex personer när färjan över sjön Armasjärvi kapsejsade och sjönk. Fyrtiofyra soldater ur ingenjörsförbandet och två unga färjkarlar hemmahörande i byn miste där sina liv.

Regissören Karl Sjölund har skapat ett platsspecifikt verk som endast kan höras vid det gamla färjeläget vid Armasjärvis östra strand. Han har utgått från arkivmaterial från händelsen, bland annat en ljudupptagning av den minnesstund som ägde rum sex dagar efter olyckan. TIllsammans med ljudverket släpps även en poesibok i 100 numrerade exemplar.

För att ta del av verket behövs en bil med radio. Kör till det gamla färjeläget i Armasjärvi (kartlänk: https://bit.ly/3yvA2vx) och slå igång bilens radio på den frekvens som anges på skylten på platsen.

Verket är igång mellan 13.00 och 22.00 fredag 14 oktober, lördag 15 oktober samt mellan 10.00 och 15.00 söndag 16 oktober.
Verket är 50 minuter långt och startar varje hel timme.

En presentation av verket kommer hållas på Institutet i Vitsaniemi 14 okt kl 19.00. Där kommer man även kunna köpa poesiboken. Boken finns också att köpa genom att kontakta oss.

I RIKETS TJÄNST – PROLOG är en smygstart av Institutets kommande treåriga projekt Landsvägsteater – en serie platsspecifika föreställningar skapade för att lyssnas på i den egna bilradion.