Teaterns Barndom

Vad är teater? Vad skulle det kunna vara? Vad händer när du tillsammans med andra barn får experimentera fram och upptäcka vad teater kan vara helt utifrån dina egna idéer? Den 24-26 februari 2023 bjöd Institutet och Ôcken Kulturförening in åtta barn i åldrarna 7-10 år till en teaterhelg i Stocksbo kulturhus. De fick tillgång

I RIKETS TJÄNST – PROLOG

En text/ljud-komposition vid och om sjön Armasjärvi. En sträng oktobernatt, 1940, drunknade fyrtiosex personer när färjan över sjön Armasjärvi kapsejsade och sjönk. Fyrtiofyra soldater ur ingenjörsförbandet och två unga färjkarlar hemmahörande i byn miste där sina liv. Regissören Karl Sjölund har skapat ett platsspecifikt verk som endast kan höras vid det gamla färjeläget vid Armasjärvis

3 Episodes of life

Internationally acclaimed Swedish artist Markus Öhrn has already garnered a great deal of attention with his unmistakeable performances at past editions of the Wiener Festwochen. His latest work draws on the #MeToo movement and investigates instances of abuse in the work environment. For this commissioned work, he has further developed his unconventional dramatic style, masterfully

All that may bleed – WOMEN OF TRACHIS

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | WOMEN OF TRACHIS     Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of seven dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually

All that may bleed – ELECTRA

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | ELECTRA   Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of six dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually hidden, the

All that may bleed – PHILOCTETES

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | PHILOCTETES     Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of six dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually hidden, the

All that may bleed – OEDIPUS REX

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | OEDIPUS REX   Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of six dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually hidden,

All that may bleed – ANTIGONE

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | ANTIGONE     Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of six dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually hidden, the

All that may bleed – AJAX

All that may bleed | Six scenes from Sophocles’ tragedies | AJAX   Eleven Athenian women, with the instructions of the Swedish director and visual artist Markus Öhrn, formed a band and dived into the work of Sophocles, presenting it as a series of six dark atmospheric theatrical installations. Putting on center stage what is usually hidden, the macabre